ОП – СОО №2/29.11.2017год. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, гр.Провадия”

29.11.2017год. Обява: обява

29.11.2017год. Документация за участие: documentaciya_el_energiya Provadia

29.11.2017год. Образци към документацията: Obrazci_documenti el en Provadia

12.12.2017год. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

18/12/2017г.: Протокол от работата на комисията: протокол работа на комисията 2017

 

18/12/2017год.: Съобщение за прекратяване: