Архив на категория: Преходни и годишни публикации

0634-2014-0001/20.11.2014 г.

0634-2014-0001/20.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Царица Йоанна – Провадия ЕООД – гр. Провадия

20/05/2015 год. 12:35:31 ч. Плащане по договор м.април 2015 год. : sk_Farkol_04.2015

12/06/2015годд. 13:57:37ч. Договор за СМР: dogovor smr

19/06/2015 год. 11:42:19 ч. Плащане по договор м. май  2015 год. – FARKOL_05.2015 – Copy

20/07/2015г. 18:19:29ч. Плащане по договор м.юни и м.юли 2015г.:  Farkol_06.15-1

07/08/2015г. 07:38:08ч. Информация за изпълнен договор: aop_1